Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Przedmiot Standardy kształcenia Opis Punkty ECTS Siatka godzin Sylabus Moduły Wykłady DVD Literatura Materiały zagraniczne
Kształcenie w zakresie ekologicznych, społecznych i ekonomicznych aspektów biotechnologii Zobacz
Metodologia pracy doświadczalnej Zobacz
Link do http://www.wwsi.edu.pl/